Skip to main content

Tutkimustietoa stressistä ja itsesäätelystä


Spotlighters
Enrollment is Closed

TIETOA KURSSISTA

Mitä stressi on? Miksi koemme itsemme stressaantuneiksi? Miten stressiä voi lievittää?

Tule mukaan oppimaan stressistä ja siihen liittyvästä tutkimuksesta. Spotllighters-projektissa ryhmä kansainvälisiä tutkijoita auttaa sinua oppimaan, miten stressi voi olla vahingollista tai toisaalta hyödyllistä, mitä se aiheuttaa kehossamme ja miten voimme hallita sitä. Kurssin ohjaajat esittelevät stressinhallintatekniikoita, jotka ovat suosittuja niin julkkisten, urheilijoiden kuin tavallisten kansalaisten keskuudessa. Näiden tekniikoiden avulla voit hallita stressiä loppuelämäsi ajan.

MIKSI TULLA KURSSILLE?

Kurssi on ilmainen!Kun ilmoittaudut kurssille, pääset katsomaan videoita, artikkeleita ja tehtäviä. Voit suorittaa koko kurssin, yhden modulin tai vain käyttää materiaaleja sinulle sopivalla tavalla. Ilmoittautumalla et sitoudu mihinkään.

MITÄ OPIN KURSSILLA?

 1. Kurssin rakenne
 2. Henkiinjäämiseen liittyvät reaktiot
 3. Stressituntemukset
 4. Stressi, tunteet ja suorituskyky
 5. Stressiin liittyvät ajatukset
 6. Tasapaino
 7. Elämäntapa ja stressi
Osat 2-6 sisältävät:
 • Alkutehtävä
 • Video tai videoita, jotka esittelevät osan sisältöä
 • Yksi tai useampia aiheeseen liittyviä tehtäviä
 • Yksi tai kaksi stressin hallinnan tekniikka
 • Yksi tai useampia kysymyksiä pohdittavaksi

Kurssimateriaali on kehitetty Spotlighters-hankkeessa, jonka kansainvälinen ja monitieteinen tutkijaryhmä koostuu yliopistojen ja yhteiskunnallisten yritysten työntekijöistä. Hankkeen tavoitteena on tuoda tietoa aivotutkimuksesta opetuksen käyttöön.

Kurssin käyttäminen luokassa
Tämä kurssi on suunniteltu luokkaopetusta ja itsenäistä opiskelua ajatellen. Opettajana voit pyytää oppilaitasi ja opiskelijoitasi käymään materiaaleja läpi luokassa, jolloin voit auttaa niitä oppilaita, joilla on kysyttävää materiaaleista. Opettajana voit valita ne osat, jotka sopivat parhaiten oppilaidesi tilanteeseen. Voit esimerkiksi yhdistellä osia eri tavoin tai käyttää vain yhtä osaa. Suosittelemme, että harjoittelette keskittymis- ja itsesäätelytehtäviä myös yhdessä luokassa.

MIKÄ ON SPOTLIGHTERS-HANKE?

Spotlighters on Erasmus+ -ohjelman tukema kansainvälinen hanke (2018-1-ES01-KA201-050646), ja se tukee oppijoiden ja opettajien itsesäätelytaitoja tarjoamalla tietoa stressiin liittyvästä tutkimuksesta. Hanke yhdistää aivotutkimusta, kasvatustiedettä ja opetusteknologiaa. Partnerit ovat Universitat Pompeu Fabra (Espanja), Helsingin yliopisto (Suomi), Autonomous University of Barcelona (Espanja), University of Western Macedonia (Kreikka), Metropolia Ammattikorkeakoulu (Suomi), LOOP.bz, joka on tanskalainen konsulttiyritys, ja kaksi portugalilaista viestintäyritystä Advancis ja Boon.

Hankkeessa on tuotettu runsaasti avoimia opetusmateriaaleja:

 1. Hybridimateriaaleja yliopistoihin, toiselle asteelle ja peruskouluille;
 2. Tämä MOOC-kurssi, joka on avoin kurssi stressistä toiselle asteelle ja yliopistoihin;
 3. Digitaalinen työkalu, joka auttaa tunteiden säätelyssä ja tunnistamisessa luokkahuonetilanteissa: https://classmood.upf.edu/;
 4. Opettajien täydennyskoulutuksia Espanjassa, Suomessa, Tanskassa, Kreikassa ja Portugalissa.

Lisätietoa:

ENNAKKOTIETOVAATIMUKSET

Kurssille ei ole mitään ennakkotietovaatimuksia. Tervetuloa!

KURSSIN OPETTAJAT

Course Staff Image #1

Professori Minna Huotilainen

Tohtori Minna Huotilainen on kasvatustieteen professori Helsingin yliopistossa. Hän käyttää aivotutkimusmenetelmä oppimisen ymmärtämiseen. Minnaa kiinnostaa erityisesti muistin ja tarkkaavaisuuden rooli oppimisessa, ja hän on tutkinut musiikin vaikutusta aivoihin ja oppimiseen. Hän on julkaissut yli 160 kansainvälistä vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia ja kirjoittanut 5 suurelle yleisölle tarkoitettua kirjaa.

Course Staff Image #1

Marta Portero-Tresserra

Marta Portero-Tresserra on neurotieteen tohtori, kliininen psykologi ja opettaa Universitat Autònoma de Barcelonassa (UAB), Universitat de Gironassa, Universitat Oberta de Catalunyassa ja Universitat de Barcelonassa. Hän toimii tutkijana Neurobiology of Learning and Memory -tutkimusryhmässä Institute of Neurosciencessa UABssa. Marta on julkaissut tutkimuksiaan kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä ja on ollut mukana kirjoittajana kolmessa aivotutkimusta ja oppimistutkimusta yhdistävässä kirjassa.

Course Staff Image #1

Isabel Gomes

Isabel Gomes on psykologian tohtori University of Portosta. Hän on kokenut tutkija ja kasvatuksen ammattilainen. Hän toimii neuvonantajana useissa EU-rahoitteisissa hankkeissa ja työskentelee projektinjohtajana kasvatuksen innovaatioita, sosiaalista yrittäjyyttä ja interventioita sisältävissä hankkeissa Advancis-yrityksessä. Isabel on ollut kirjoittamassa useita artikkeleita ja tekstejä kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä julkaisusarjoissa ja kirjoissa.

Course Staff Image #1

Eveliina Holmgren

Eveliina Holmgren on psykologian tohtori ja kliininen psykologi. Hän toimii psykologian lehtorina Metropolia Ammattikorkeakoulussa Helsingissä. Hän opettaa psykologiaa useissa opinto-ohjelmissa ja pyrkii soveltamaan tieteellistä tietoa käytännön aloille. Hän on julkaissut useita artikkeleita kotimaisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa liittyen erityisesti psykologiseen hyvinvointiin ja interventioihin.

Course Staff Image #1

Tharrenos Bratitsis

Tohtori Tharrenos Bratitsis on varhaiskasvatuksen professori University of Western Macedoniassa (UOWM), Kreikassa. Hän tutkii teknologia-avusteista oppimista keskittyen digitaaliseen tarinankerrontaan ja luonnontieteiden opetukseen. Hän on julkaissut yli 200 tieteellistä artikkelia, kirjoittanut 2 kirjaa ja 6 kirjan lukua. Spotlighters-hankkeessa häntä kiinnostavat erityisesti stressinhallinnan tekniikat kouluissa ja opetuksen suunnittelu nuorimpien oppilaiden stressin säätely huomioonottaen.

Course Staff Image #1

Marc Beardsley

Tohtori Marc Beardsley on tutkija ja projektijohtaja TIDE-tutkimusryhmässä Universitat Pompeu Fabrassa, Barcelonassa. Hän yhdistää työssään oppimistutkimusta, digitaalisia teknologioita, avoimia oppimisympäristöjä ja monitieteisiä projekteja. Hän on johtanut useita hankkeita, joissa yhdistetään aivotutkimusta ja kasvatustiedettä, mm. Illuminated, Illumine ja Spotlighters.

Course Staff Image #1

Mie Guldbæk Brøns

Mie Guldbæk Brøns on kasvatusantropologi. Hän tutkii kansainvälistä kasvatuskulttuuria, opettajien yhteistyötä ja sosiaalista toimintaa kouluissa. LOOP.bz:n konsulttina hän auttaa opettajia kehittämään työtään työpajoissa ja innovatiivisten oppimisympäristöjen esittelyissä. Hän on kirjoittanut useita artikkeleita ja muutamia kirjan kappaleita fyysisen oppimisympäristön vaikutuksesta opettajien opetuskäytäntöihin.

Course Staff Image #1

Mads Clauson-Kaas

Mads on koulutukseltaan sekä opettaja että projektinhallinan ja organisaatiokulttuurin kehittämisen ammattilainen. Hän on opettanut englantia, historiaa ja mediakasvatusta 21 vuoden ajan. Hänen opetusuransa on keskittynyt myönteisen oppimisilmapiirin luomisen käytäntöihin. Hän työskentelee myös opetusalan konsulttina LOOP.bz:ssa.

eu and partner logos"The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

eu and partner logos